+45 2010 5752 BLAABERG@GMAIL.COM

– før de er vedtaget!

Udlændinge som begår kriminalitet i Danmark skal udvises konsekvent. Vi vil ikke lægge land eller frihed til kriminelle udlændinge. Vi vil sikre den retssikkerhed, solidaritet og tryghed, som burde kendetegne vores samfund.

At forsøge sig selv, er både ansvarsfuldt og tilfredsstillende. Det er jo ikke umenneskeligt, at stille krav til, at udlændinge skal kunne forsørge sig selv og deres familier, når de kommer hertil.

Det at indføre et total asylstop er både humant og sund fornuft. At give asyl til ressource stærke migranter, er direkte inhumant imod de svage og udsatte mennesker, som efterlades i lande med krig, diktaturer, forfølgelse og tortur. Derfor skal målet naturligvis, at hjælpe dem som har allermest brug for det, og hjælpe dem i nærområderne. Det er absolut det mest humane.