+45 2010 5752 BLAABERG@GMAIL.COM
Hårdere straffe for personfarlig kriminalitet, flere lokale politistationer, stærkere udrejse kontrol og så skal udviste hårdkogte kriminelle ikke gå frit omkring i Danmark.

Vi er klar med vores valgoplæg og 100 borgerlige mærkesager.

https://nyeborgerlige.dk/politik/valgoplaeg/