+45 2010 5752 BLAABERG@GMAIL.COM

Socialt bedrageri – muslimske indvandreres måde at takke for danskernes gæstfrihed.

Socialt bedrageri er stadig et kæmpe problem blandt muslimske indvandrere i Danmark. Det fremgår af en årsstatus for lufthavnstilsynet for 2021 fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Lufthavnstilsynet kontrollerer, at borgere, der modtager offentlige ydelser som dagpenge og kontanthjælp, ikke overtræder rådighedsreglerne ved at rejse til udlandet uden at have meldt det til a-kassen eller kommunen.

56 % af de personer, som ved seneste kontrolperiode i Københavns Lufthavn blevet afsløret i socialt bedrageri, var personer med ikke-vestlig baggrund. ‘Ikke-vestlig’ betyder dog her hverken kinesere, brasilianere eller indere. Der er derimod meget specifikt indvandrere fra muslimske lande i f.eks. Stormellemøsten. Dette uacceptabelt høje tal viser endnu en gang, at disse indvandrere er langt mere kriminelle end danskerne – og i øvrigt også langt mere kriminelle end andre indvandrere. Tallene viser, at det er både relevant og vigtigt, at vi opretholder lufthavnstilsynet.

I Nye Borgerlige frygter vi tilmed at se en større stigning i antallet af folk, der snyder med sociale ydelser i opgørelsen for 2022, fordi Covid19 epidemien trods indvandrernes meget store rejselyst hjem til de sydlige himmelstrøg, som de ”flygtede” fra har sat sit præg på tallene for 2021. Men hvordan er det overhovedet muligt at lave den slags socialt bedrageri?

Det er det på grund af vores forfejlede velfærdssystem. Vi stiller ikke et ganske naturligt krav om, at enhver udlændinge og indvandrere i Danmark skal kunne forsørge sig selv. Og så fordi risikoen og straffen for at blive opdaget nærmest er ikke-eksisterende for de kriminelle indvandrere – så der er ingen frygt for at blive opdaget.

I Danmark står udlændinge for en stor del af det sociale bedrageri – men de bliver stort set aldrig udvist for deres svindel med danske skattekroner. Vi danskere skal ikke acceptere, at vores at gæstfrihed over for udlændinge bliver mødt med svindel og bedrageri.

Jeg vil som spidskandidat for Nye Borgerlige til næste folketingsvalg derfor arbejde for at muslimske indvandrere i Danmark, der modtager en dom for socialt bedrageri konsekvent og uden forsinkelse udvises af Danmark.

Det er sund fornuft. For såvel solidariteten i det danske samfund og for danskernes fællesskab.