+45 2010 5752 BLAABERG@GMAIL.COM
Vi skal ikke acceptere at Den Europæiske menneskerettighedsdomstols afgørelser skal stå over dansk lov og over danske afgørelser.
Midt i sommerferien faldt en dom ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, som underkendte den beslutning, som en dansk regering tidligere havde vedtaget, om at forsinke muligheden for familiesammenføring til migranter med midlertidig opholdstilladelse. En beslutning som havde opbakning fra et meget stort flertal i Folketinget.
Nu er den så gal igen!
I tirsdags omstødte Menneskerettighedsdomstolen en udvisningsdom af en somalier, som var dømt til udvisning på grund af våbenbesiddelse. Selvom domstolene i Danmark havde dømt manden til udvisning – så omgjorde domstolen i Strasbourg altså dommen, og satte sig derved over dansk lovgivning.
Disse domme ved domstolen i Strasbourg viser tydeligt, at domstolen i Strasbourg er både aktivistisk og politisk.
Hvis man fortsætter ad denne vej, så er det ikke længere Folketinget og dermed danskerne, der bestemmer udlændingepolitikken i Danmark.
Det vil jeg og Nye Borgerlige ikke finde os i.
Danskerne SKAL bestemme udlændingepolitikken i Danmark! Danskernes frihed, sikkerhed og tryghed står højere end konventionerne.