+45 2010 5752 BLAABERG@GMAIL.COM

Hvad betyder det når vi i Nye Borgerlige siger, at vi skal ha’ et totalt asylstop?

ET TOTALT ASYLSTOP

Det betyder, at Danmark ikke længere skal tildele spontan asyl inden for landets grænser.

I Danmark står vi med indvandrings konsekvenser, som har hobet sig i flere årtier og som ikke løser sig ved, at vi tager imod endnu flere migranter. Vi må se dét i øjnene, at vi har tabt kampen mod mislykket integration, og at assimilation af størstedelen af Danmarks indvandrere slet ikke kan komme på tale, så længe vi er berøringsangste overfor problemet.

Folk, der ikke sætter sig ind i vores partipolitik kommer ofte med beskyldninger om, at vi er xenofobe, skærer alle muslimer over en kam og vil smide selv de mest velfungerende indvandrere ud. En mand som mig, der (som politibetjent) lever af at hjælpe borgere, uanset tro, farve, eller etnicitet, bliver så harm over de beskyldninger.

For mig er alle borgere, som udgangspunkt, ens, men jeg har visse forventninger til mine medborgere og det synes jeg kun er fair.

Jeg ønsker ikke at generalisere indvandrere og muslimer. Det er vigtigt for mig at skelne produktive mennesker fra dem, der ikke ønsker Danmark noget godt, hvorfor jeg vil udvise alle indvandrere, der overtræder den danske straffelov, eller begår landsforræderi. Det er altafgørende, at man sætter den danske Grundlov først og erkender, at Danmark er et monokulturelt, kristent land, selv om man tror på en anden Gud eller har aner andre steder fra.

Hvis man følger med i Nye Borgerliges politiske arbejde, ville man også vide, at flere i partiet, samlede ind til syriske flygtninges beskyttelse i nærområderne.

Vi vil hjælpe dér, hvor man hjælper flest med samme midler. Vi vil hjælpe folk blive, hvor de føler sig hjemme og hvor de kulturelt hører til. Alt andet er uforsvarligt.

Hans Blaaberg
Folketingskandidat
Nye Borgerlige