+45 2010 5752 BLAABERG@GMAIL.COM
Socialt bedrageri skal naturligvis give udvisning.
Det er helt naturligt, at udlændinge som svindler og udøver socialt bedrageri skal dømmes og udvises af Danmark.
Vi har skabt et samfund bygget på tillid og solidaritet. Vi har lavet nogle ydelser til gavn og glæde for borgere, som er berettiget til det. Vi deler noget, som er større end os selv, og vi bidrager alle til fællesskabet.
Vi kan og skal derfor ikke acceptere, at vores gæstfrihed over for udlændinge som bor i Danmark, bliver mødt med svindel og bedrageri. I Danmark står udlændinge for en stor del af det sociale bedrageri – men de bliver stort set aldrig udvist for deres svindel med danske skattekroner.
Enhver udlænding, som modtager en dom, skal udvises af Danmark – også når det gælder socialt bedrageri.
Det er sund fornuft – for solidariteten og for fællesskabet.
Hans Blaaberg 🇩🇰