+45 2010 5752 BLAABERG@GMAIL.COM
Skal man betale skat af fiktive renter, man aldrig har modtaget?
Man siger, at det eneste i livet, man kan være helt sikker på, er døden og skatter.
Døden er vi som bekendt ikke herre over – og selv om vi nok altid kommer til at have et skattesystem, må vi i Danmark alligevel have lov til at spørge: Hvorfor skal skattemyndighederne altid fremstå som en absurd Monty Python joke?
I den seneste satire-lignende sag, har Skatteministeriet brugt 13 år(!) på at køre en retssag mod en dansk virksomhed, fordi Skatteministeriet vil have, at virksomheden skal betale skat af nogle renteindtægter, som virksomheden aldrig har modtaget, fordi kommunisterne i Venezuela har umuliggjort udbetalingen til virksomheden.
Helt tilbage i 2009 indgik Skat ellers en aftale med virksomheden om beskatningen – en aftale, som virksomheden har overholdt. Men seks år senere, i 2015, ombestemte Skat sig, og har lige siden krævet, at virksomheden skulle betale skat af de indtægter, som virksomheden aldrig har haft – også selvom Skat har lidt nederlag på nederlag i den absurde sag gennem alle årene i retssystemet.
Vi plejer at bryste os af, at Danmark er en retsstat. Men i alt for mange virksomheders og borgeres kontakt med Skattevæsenet, bliver det hurtigt klart, at skattemyndighederne ofte handler, som om de var selveste pavemagten. Her er det helt normalt, at man som borger eller virksomhed har omvendt bevisbyrde, og selv skal stå for at bevise sin uskyld.
Og hvis man tillader sig at være uenig i myndighedernes opfattelse, kan man risikere, at man i et årti skal trækkes igennem sølet, og i al den tid bære omkostningerne og bruge al sin tid på at kæmpe Davids kamp mod Goliat for sin uskyld, alt imens skattemyndighederne har et nærmest uudtømmelig pengetræ (læs: borgernes lommer) og uendeligt med tid, som de kan bruge på at hyre advokater og føre retssager i det uendelige, mens sagesløse borgere og virksomheder må sætte deres liv i bero og leve på myndighedernes nåde.
Skatteministeriet vinder næsten hver gang, de fører en sag – men netop i dag led de i Landsretten det tredje nederlag i den absurde og 13 år lange sag om de fiktive renteindtægter.
Det er helt forrykt og skulle være stoppet for længst. Borgernes retssikkerhed i mødet med skattemyndighederne skal kraftigt styrkes. Vi skal i Danmark have mindre stat, og mere menneske.