+45 2010 5752 BLAABERG@GMAIL.COM
Så udløb ankefristen for anklagemyndighedens mulighed for at anke dommen over 20 – årige Tobias’ drabsmænd.
Anklagemyndigheden valgte IKKE at anke de tre domme på ET års fængsel og ej heller dommen på de 14 måneder, som den sidste gerningsmænd til drabet fik.
Familien har mistet deres søn og bror for altid. Seks dage efter det brutale drabsforsøg mod ham i maj i fjor, afgik Tobias ved døden.
De fire mænd efterlod en hårdt såret og hjælpeløs Tobias liggende i bagagerummet på en bil. Tobias havde åbenlyst brug for hjælp, som følge af de skader de fire mænd havde pådraget ham. De samme skader som førte til Tobias’ død.
Efter dommen i retten blev de alle fire løsladt og kunne fortsætte ud i det frie liv.
Tobias´ pårørendes retsfølelse, den almindelige folkelige retsbevidsthed, ja den danske befolkningsberettiget holdning til, hvad der retsligt set er rigtigt og retfærdigt i drabssager er i denne sag fuldstændig forkastet.
INGEN skal efter en dom for personfarlig kriminalitet kunne løslades!! Her skal vi borgere og pårørende til drabsofre kunne forvente, at disse gerningsmænd bliver kørt direkte til afsoning!
Ofrene, familierne og samfundet bør ikke og skal ikke risikere at møde disse dybt kriminelle forbrydere på gaden før efter de har udstået deres straf.
Der skal ske noget drastisk i vores retssystem!
Og jeg vil som medlem af Folketinget kæmpe for langt strengere straffe til grove kriminelle, hurtigere domsafsigelser og straks afsoning efter dom.