+45 2010 5752 BLAABERG@GMAIL.COM

Allerede i 2003 blev det forbudt at omskære piger: Straffelovens § 245a siger, at den som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år.

Det er altså allerede forbudt at omskære piger.

Udover at det er ekstremt kønsdiskriminerende, så kan alle godt se, at det er dybt forkasteligt at skære i små piger. Men hvordan kan det være, at når det gælder drenge, så er det pludselig i orden at skære i deres kønsorganer, uden de selv har en mulighed for at vælge denne skamfering fra?

Ingen tvivl om, at jeg er imod omskæring af børn. Det må aldrig komme så vidt at vi tillader rituelle legemsangreb på børn, uanset begrundelse eller oldnordisk tro.

Den personlige frihed er ukrænkelig – også når det gælder børn.

Nye Borgerlige og jeg går derfor som parti går ind for et forbud mod omskæring af både drenge og piger under 18 år, når det sker uden en medicinsk begrundelse.11