+45 2010 5752 BLAABERG@GMAIL.COM

De seneste år har vi givet midlertidig opholdstilladelse til titusindvis af migranter fra de arabiske lande. Disse mennesker skal ikke integreres i vores samfund eller familiesammenføres. De skal derimod sendes hjem, når deres midlertidige opholdstilladelse udløber.

Det bør politikerne forberede sig på.

I Syrien er flere byer nu fri af islamisk stat. Og hundredtusindvis af fordrevne syrere er allerede vendt tilbage til deres hjembyer. Men efter flere års interne kampe, er der ekstrem mangel på både mad og rent drikkevand.

Danmark bør hjælpe. Ikke fordi vi skal påtage os ansvaret for mennesker i fremmede lande, men fordi vi har en interesse i at stoppe tilstrømningen af migranter fra de muslimske lande og hjemsende de mange, som lever i Danmark på midlertidigt ophold.

Hvis ikke vi insisterer på, at muslimske migranter på midlertidigt ophold skal returnere til deres hjemland eller til FN’s flygtningelejre, når deres opholdstilladelse udløber, så vil det få voldsomme konsekvenser.

Vi ved fra statistikkerne, at indvandring de arabiske lande betyder:

– Mere kriminalitet
– Grovere vold
– Flere voldtægter
– Stigende udgifter til kontanthjælp og førtidspension
– Større pres fra islam på danske værdier

For hver migrant i Danmark kunne vi have hjulpet ti nødlidende med genopbygning af deres hjembyer eller til et sikkert liv i FN’s flygtningelejre.

For de mennesker, der lider nød ude i verden på grund af krig og ødelæggelser, vil konsekvensen være, at langt færre kan få hjælp – og det vil øge folkevandringerne og presset på de danske grænser.

Havde migranter fra de arabiske lande i samme grad som andre tilpasset sig vores værdier, forsørget sig selv og opdraget deres børn til at blive gode, danske medborgere, så havde vi sagtens kunne tage imod dem. Men sådan er det ikke gået.

Indvandrere og efterkommere fra de arabiske lande er overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikkerne og underrepræsenterede på arbejdsmarkedet. Migrationen fra de arabiske lande har skabt et samfund med mere og grovere vold, terrorklodser i gaderne, et stigende pres på vores frihedsrettigheder og politibeskyttelse af jøder, debattører og andre, der kritiserer islam. Og problemerne bliver værre år for år.

Afviklingen af vores frie og trygge samfund skal vendes. Derfor må vi indføre et asylstop, stille krav om selvforsørgelse til alle udlændinge, udvise kriminelle udlændinge og sikre, at migranter på midlertidigt ophold hjemsendes.

Hans Blaaberg
Folketingskandidat
Nye Borgerlige