+45 2010 5752 BLAABERG@GMAIL.COM
Kvælning – voldsparate mænds magt og kontrol over kvinder er uacceptabelt!!
At blive udsat for kvælningsforsøg er desværre dagligdag for rigtig mange kvinder i Danmark. Mange danske kvinder oplever kvælningsforsøg, som en del af den psykiske eller fysiske vold de udsættes for på daglig basis af deres egen kæreste eller ægtemand.
For disse afstumpede kærester og mænd handler det om kontrol, magt, dominans eller afstraffelse. Udelukkende på grund af mænds fysiske overlegenhed er denne trussel reel for de fysisk underlegne kvinder.
Hver eneste gang disse kvælningsovergreb sker, gennemlever kvinderne derfor et mareridt: ”Giver han slip igen?”, ”Er det nu jeg skal dø?” eller ”Hvad skal der ske med mine børn?”. Grænsen mellem denne daglige psykiske terror og fysiske vold og så de alt for mange drab på kvinder er således papirstynd.
Som samfund skal vi ikke stiltiende acceptere voldsparate kærester og mænd ustraffet kan terrorisere kvinder. Det er fuldstændigt grænseoverskridende og uacceptabelt at kærester og ægtemænd udsætter kvinder for noget så voldsomt, nedværdigende, grænseoverskridende og farligt, som kvælning.
Som samfund og som myndigheder må vi sige fra overfor at disse mænd gang på gang kan tage kontrollen over en kvindes liv. Dette uden nogen former for konsekvens.
Vi skal igen have gjort kvinderne trygge ved at anmelde disse kvælningsforsøg. Kvinderne skal vide sig sikre på, at de er beskyttet af retssikkerheden. Kvinderne skal vide, at de bliver taget alvorligt af politiet selvom kvælningsforsøg i nogles øjne ikke bliver betragtet, som et personfarligt angreb. Hvilket det jo lige præcis er!!
Hvis vi som samfund og som myndigheder gør en indsats for at kvinderne tør melde kvælningsforsøg, vil det og bør det naturligt føre til anholdelse, fremstilling og varetægtsfængsling af overgrebsmanden.
Jeg vil derfor personligt kæmpe for at tryghed for kvinderne bliver af højeste prioritet.
Voldsparate kærester og mænd skal vide at de bliver strafferetsligt hårdt og konsekvent dømt for deres ugerninger!