+45 2010 5752 BLAABERG@GMAIL.COM
Hvem skal bære konsekvenserne af politikernes indvandringspolitik?
Forud for de kommende forhandlinger om en flerårsaftale for Kriminalforsorgen, foreslår Venstre nu, at vi skal fordoble straffen for at udøve vold mod fængselsbetjente i de danske fængsler.
Alle forslag om strafskærpelser er som sådan velkomne – selv de helt små. I Nye Borgerlige går vi ind for markant hårdere straffe – også for vold i fængslerne.
Men kære Venstre: Ingenting af de dybt kritisable tilstande i de danske fængsler vil blive løst af at hæve straffen for noget som helst med 40 dage.
Det altoverskyggende problem i de danske fængsler er nemlig de uhyrligt mange forråede kriminelle udlændinge.
I september 2020 opgjorde Justitsministeriet, at kun 32% af de indsatte i de københavnske fængsler var danske – mens 68% var indvandrere, udlændinge, og efterkommere.
Det er fuldstændigt vanvittige tal, vi har at gøre med, og intet i Kriminalforsorgen kan nogensinde for alvor blive løst, før dette problem bliver løst.
Udlændingepolitik ER retspolitik. Tænk, hvis vi dog kun havde en tredjedel eller bare halvt så mange indsatte i fængslerne i København. Tænk en forskel det ville gøre.
Vil V – og for den sags skyld K og S – være med til at løse problemerne i fængslerne ved sende kriminelle udlændinge ud af landet – konsekvent og efter første dom?
Vil de fjerne den absurde ‘ret’ til spontan asyl ved de danske grænser?
Vil de udvise alle udlændinge, der ikke kan forsørge sig selv?
Det eneste, det kræver, er politisk vilje. Men de vil ikke.
Og derfor vil de heller aldrig kunne løse de aldeles uacceptable problemer med vold, trusler, overbelægning, udbrændthed, sygemelding og flugt fra jobbet blandt danske fængselsbetjente.
Vi skal aldrig glemme, at det er fængselsbetjentene, der i sidste ende skal gå på arbejde hver dag og ved vold og trusler bære konsekvenserne af politikernes ligegyldighed over for det danske samfund.