+45 2010 5752 BLAABERG@GMAIL.COM
De handicappede og deres pårørende oplever, at kommunerne i alt for mange tilfælde administrerer både alt for forskelligt og ulovligt, så de handicappede ikke får den hjælp, de har krav på.
Igen og igen ser vi forfærdelige eksempler på, at kommunerne ikke magter opgaven med handicapområdet. Vi ser handicappede, som svigtes og efterlades i en situation, der er uanstændig, uværdig og ofte med forkert rådgivning, og vi oplever sager, som trækkes i uendeligt langdrag.
Det kan vi som samfund ikke acceptere. Der skal gøres noget. Systemet skal brækkes ned, og noget nyt skal bygges op.
I Nye Borgerlige vil vi tage magten fra kommunerne og lade pengene følge borgeren – og så vil vi oprette et nationalt fagligt råd, der skal give bedre og ensartet hjælp til mennesker med handicap. Her skal man vurdere den enkelte som et helt menneske, bevilge den nødvendige hjælp og følge op med jævne mellemrum.
Mennesker med handicap SKAL fri af kommunernes kløer.