+45 2010 5752 BLAABERG@GMAIL.COM

Dansk statsborgerskab skal ikke uddeles som slik til fastelavn.

Den løsslupne og rutineprægede uddeling af statsborgerskab til udlændinge er godt i gang med at undergrave hele det fundament, Danmark er bygget på – og det skal vi ikke tillade at fortsætte! Vi er nødt til at kigge på folks baggrund og nationalitet, samt straffeattest og indlevelse i det danske samfund, og sikre os, at dem, der får tildelt et statsborgerskab, virkelig vil Danmark.

Til en fodboldkamp er det jo noget af det mest naturlige og selvfølgelige, at man bliver nødt at sortere blandt dem, man lukker ind. Man kan ikke lukke ballademagere ind eller i øvrigt lukke nogen ind, som ikke ønsker, at kampen skal foregå efter de regler, der er sat for kampen.

Det er fuldstændig det samme med vores land.

Vi bliver nødt til at sortere i dem, som vi tilbyder at få dansk statsborgerskab. Det er vores nationale værdifællesskab, der er på spil, og det skal vi beskytte, bevare, og værne om.