+45 2010 5752 BLAABERG@GMAIL.COM

Men ingen bliver dømt – kvinder bliver ikke taget alvorligt når de anmelder stalking og psykisk vold!

Loven siger, at den ”… som gentagne gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, straffes for psykisk vold med bøde eller fængsel indtil tre år.”

Alligevel bliver INGEN dømt alene for dette. Der er altid fysisk vold inkluderet i dommen. Så vi har med en lov at gøre, som fuldstændig tilsidesætter kvindens mulighed for at anmelde og få dømt en person, som i kortere eller længere tid, har udøvet krænkende, ydmygende, grænseoverskridende stalking eller psykisk vold mod dem.

Det vil jeg kæmpe for at ændre. Jeg vil have ændret følgende:

– Tilholds mulighederne skal forbedres og strammes op, det skal være langt nemmere af få tilhold mod gerningsmanden.
– Langt hårdere straffe og straksdomme ved overtrædelse af tilhold, især ved gentagelsestilfælde.
– Psykologhjælp til ofre langt tidligere. Muligvis allerede fra anmeldelsestidspunktet.
– Kampagner der sætter fokus på gerningsmænd, som yder stalking og psykisk vold.
– Bevis byrden skal IKKE alene ligge hos offeret som i dag. Der skal ydes hjælp fra politiet til af løfte bevisbyrden mod disse gerningsmænd.